Välkommen till Blodberget

Välkommen till Blodberget. Namnet på staden är passande av flera skäl. Här bryts den viktiga blodmalmen som vid anrikning ger järn, och det är en av få platser där människorna stått för gruvdriften sedan urminnes tider, utan att vara beroende av dvärgarnas välvilja. Men Blodberget kommer med ett pris. Dels ligger det långt ifrån andra bosättningar, och förutom de alver som lever i de omgivande skogarna är grannarna inte så vänligt sinnade. Uppe på bergstopparna lever di onda, eller vittrorna, som inte bara har stadens fårflockar på menyn utan även om de får tillfälle plockar med sig mindre barn upp till sina nästen. På andra sidan bergskammen, i nästa dalgång, ligger Kraggbyn eller Storbyn, ett samhälle av jättar som alltid ligger i krig med människorna och gärna vill åt malmen, men som ofta inte är organiserade nog för att ge upp sina interna strider nog länge för att genomföra en belägring.

Temple of the ancestors

Dinah